Ż Y C I E    P O L O N I I
Przeklęta ziemia smoleńska. Pamiętamy.

TNinfo 01/06/2010 W Domu Polskim SPK, w ramach popularnego cyklu "Pogadanki Historyczne", odbył się multimedialny wieczór pt. "W hołdzie ofiarom Katania 1940 i katastrofy Smoleńsk 2010" przygotowany przez dr Alexandra M. Jabłońskiego.

Do zajmującego w swym przesłaniu referatu wykorzystane zostały materiały dostarczone z organizacji "Rodzina Katyńska" (zapis filmowy z obchodów nadania wyższych stopni oficerskich wszystkim oficerom zamordowanym w Katyniu przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jakie odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w dn. 8-9 listopada 2007) oraz materiały z wystawy IPN - Małopolanie w Katyniu z przypomnieniem sylwetki śp. dr Jana Zygmunta Robla (Archiwum Robla - Pamiętam Katyń 1940).

W roku 1992, ówczesny prezydent Borys Jelcyn przekazał Polsce tzw. archiwa katyńskie, uznając tym samym, że za mord odpowiada Rosja. Reszta utajnionych dokumentów, jak "lista białoruska" (m.in. z nazwiskami tłumaczy języka polskiego) wciąż jest w posiadaniu Moskwy.

Na sali obecna była pani Danuta Krzaniak, córka oficera zamordowanego w Katyniu.
Ilość przybyłych na wykład osób dobitnie świadczy o tym, że temat Katyń jest Pamiętany, a ziemia smoleńska kojarzy się z kłamstwem i polską krwią.

[ Jolanta Szaniawska ]

top