P O L O N I A    K A N A D Y J S K AWystawa "Polish Spirit"
zorganizowana przez Federacje Polek przy pomocy Trilium Fundation przedstawia nieoceniony wkład Kanadyjczyków polskiego pochodzenia w rozwój kulturalny, naukowy i polityczny tego kraju.

Sylwetki 60 osób wybranych przez jury w Toronto można będzie zobaczyć na 60 planszach. Kryterium wyboru było polskie pochodzenie i spełnienie jednego z nastepujących warunków: wkład w życie Ontario w dziedzinach służby politycznej, kulturalnej, pracy społecznej, nauk technicznych i inżynieryjnych, odznaczenie Orderem Canada lub Ontario, posiadanie udokumentowanych uznawanych nagród, minimum 10 lat pracy zawodowej lub środowiskowej.

Preferowane były kobiety w przypadku równych osiągnięć.

Na wystawie jest 13 plansz osób z Ottawy: prof.T. Brzustowski, p.J. Domanska, dr J.Dobrowolski, dr A.Garlicki, p.Mira Gawalewicz, p.Basia Ruta, dr M.Sikorska-Walker, dr Wojciechowski, dr V.Szyryński, p.J. Żurakowski, prof. P. Wyczyński, p.S. Mask-Connolly, gen.S. Sznuk.(o wszystkich można przeczytać na www.federacjapolek.ca pod POLISH SPIRIT sylwetki.

W Ottawie jest dużo więcej osób zasłużonych ale tylko tyle wybrało jury w Toronto. Jest razem 61 osób wymienionych na 61 planszach wielkości 3 stopy na 2 stopy.

Wystawa jest w języku angielskim, więc obcokrajowcy mogą się zapoznać z naszymi wybitnymi postaciami.

Katalog do nabycia.

Więcej informacji: Ewa Zadarnowski 613-739-8663 ewazadar@hotmail.com Witryna internetowa: www.kpk-ottawa.org/fpk


top